In opdracht van Erfgoed Gelderland is lesmateriaal ontworpen voor de St. Jans-kerk in Zutphen. In de lesbrief voor scholieren van de middelbare school wordt aandacht besteed aan de bouw en restauratie van de kerk. Daar is met de stijl van de opmaak en de illustraties rekening mee gehouden. Het mocht allemaal wat robuuster en stoerder.

Titel:: Aannemers gezocht
Opdrachtgever:: Erfgoed Gelderland
Verschijndatum:: januari 2018
Categorie:: ontwerp
Type Media:: lesbrief, informatiekaarten/posters