Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in vijf wijken aan te pakken. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een buurt waarin het kansen heeft. Die ontwikkeling van een kind staat centraal in de gemaakte praatplaat waarin eveneens de thema’s worden benoemd waaraan de komende jaren hard gewerkt gaan worden.

Titel: Arnhem-Oost zijn we samen
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Verschijndatum: Mei 2023
Categorie: Infographics
Formaat: A2
Media: Uitlegplaat
Website: arnhem.nl