Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. samengegaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Er is daardoor een nieuwe ambtelijk organisatie ontstaan die zich volop aan het ontwikkelen is. Voor medewerkers is daarvoor het programma 'Klear foar de takomst' ontwikkeld om de medewerkers inderdaad klaar te stomen voor de toekomst.

Titel: Bisto Klear Foar De Takomst?
Opdrachtgever: Gemeente Noard-East Fryslân
Verschijndatum: April 2019
Categorie: Animatie
Script: Derk-Jan Rouwenhorst
Illustraties: Derk-Jan Rouwenhorst
Animatie: John Post
Voice-over: Diana de Groot
Website: noardeast-fryslan.nl