Gemeenten maken volop beleidsplannen als het gaat om het sociaal domein. Zo ook in de Noord-Overijsselse stad Kampen. Het zijn veelal ingewikkelde processen waarbij het steeds meer zaak wordt bewoners maar ook de medewerkers zelf hierover zo gericht mogelijk te informeren. Voor deze gemeente hebben wij een overzichtelijk infographic gemaakt waarin helder de doelstellingen, de bouwstenen en maatschappelijke opgaven zijn weergegeven.

Titel: Een sterke sociale basis
Opdrachtgever: Gemeente Kampen
Verschijndatum: maart 2021
Categorie: infographic
Formaat: A2
Type media: print
Website: kampen.nl