Onder het mom ‘Heel gemeente Aalten beweegt’ is er een lokaal beweeg-, sport en leefstijlakkoord gesloten. ‘Hierin bundelen sportverenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke partners en de gemeente Aalten de krachten om iedereen plezier in sport te verzorgen en te werken aan een gezonde leefstijl’. Het project is inmiddels in een nieuwe fase aanbeland en hiervoor is een praatplaat gemaakt met als doelstelling een goed beeld te geven van de mogelijkheden die er zijn voor inwoners én (sport)verenigingen.

Titel: Iedereen beweegt mee
Opdrachtgever: Gemeente Aalten
Verschijndatum: Juni 2023
Categorie: Infographic
Fomaat: A2
Media: Uitlegplaat
Website: aalten.nl