Voor de gemeente Berkelland is een zestal posters gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan mantelzorgers. Die heb je in verschillende soorten en maten en met de posters werden die per doelgroep benaderd. Specifiek aan de opdracht was dat je moest zien dat de hoofdpersonen ook echt uit Berkelland kwamen. Op de achtergrond zijn dan ook verschillende dorpen en buurtschappen uit die gemeente te zien.

Titel: Posters Mantelzorg
Opdrachtgever: Gemeente Berkelland
Verschijndatum: najaar 2019
Categorie: ontwerp
Type Media: posters
Website: gemeenteberkelland.nl