Voor Wassen + Partners, detacheringsbureau voor personeel in de techniek, is een overzichtsplaat gemaakt met tips voor succesvol solliciteren.

Titel: Solliciteren doe je zo
Opdrachtgever: Wassen + Partner
Verschijndatum: December 2022
Categorie: Infographic
Formaat: A3
Type media: Uitlegplaat
Website: wassenpartners.nl