De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente bestaat uit negen openbare basisscholen die verspreid liggen over de gemeente Hof van Twente. In opdracht van deze stichting is een poster en een praatplaat gemaakt die de belangrijkste speerpunten van de organisatie weergeeft én nog belangrijker de ontwikkeling die een kind doormaakt in de jaren in het basisonderwijs. En welke mogelijkheden er zijn. Er is gekozen voor het thema ruimt ofwel 'De OPO Galaxy' waarbij is gebrainstormd en gediscussieerd over hoe het onderwijs van de toekomst eruit zou moeten zien.

Titel: Strategisch Beleidsplan 2022-2026
Opdrachtgever: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente
Verschijndatum: Mei 2023
Categorie: Infographic
Fomaat: A3
Media: Beleidsplan
Website: opohvt.nl