In de zomer van 2018 starten het CDA en Winterswijks Belang in Winterswijk samen hun coalitie. Basis voor deze samenwerking was het coalitieakkoord dat in hoofdlijnen woerd gedragen
door de thema’s Burgerparticipatie, Duurzaamheid en Armoedebestrijding. Maar hoe ziet dit
akkoord er verder uit? dat wordt in deze animatie kort verteld.

Titel: Winterwijk maken we samen
Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk
Verschijndatum: juni 2018
Categorie: Animatie
Scenario: Derk-Jan Rouwenhorst
Illustraties: Derk-Jan Rouwenhorst
Animatie: John Post
Voice-over: Jeroen Muller
Website: winterswijk.nl